Telefooncentrale met relais

Een telefooncentrale met relais is een vorm van telecommunicatie-infrastructuur die in het verleden werd gebruikt om telefoongesprekken te verbinden en te beheren. Relais zijn elektromechanische schakelaars die signalen kunnen doorgeven door contact te maken of te verbreken. In oude telefooncentrales werden relais gebruikt om gesprekken tussen verschillende telefoonlijnen te verbinden. Moderne telefooncentrales werken met digitale schakelingen.

Kortegolfzender

Kortegolfzenders zijn apparaten die elektromagnetische golven met korte golflengtes uitzenden. Ze worden gebruikt voor langeafstands-communicatie, zoals radio-omroep, maritieme communicatie en noodcommunicatie, vanwege hun vermogen om de ionosfeer te weerkaatsen en zo lange afstanden te overbruggen.

Kortegolfzender hallo bandung

In 1923 begon het Staatsbedrijf der Posterijen en Telegrafie (P&T), voorloper van de P.T.T., met draadloze transoceanische telegrafie via de lange golf. Lang heeft het zenden op de lange golf niet geduurd: zo’n twee jaar. Op 28 februari 1928 was een radiotelefonische verbinding tot stand gebracht, waarbij men gebruikmaakte van de korte golf. Op 7 januari 1929 werd op het hoofdkantoor van de toenmalige P&T in Den Haag de radiotelefoondienst officieel geopend voor het publiek door koningin-moeder Emma. Na deze gebeurtenis werden de woorden “Hallo Bandoeng, hier Den Haag” legendarisch.

Bron: Wikipedia