Stichting tot Behoud van Historische Philips Producten

De aanleiding om de Stichting tot Behoud van Historische Philips Producten (SBHP) in het leven te roepen was het 100-jarig bestaan van Philips in 1991. De Stichting stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en beheren van een representatieve collectie van Philips producten. Op 15 mei 1992 gingen de eerste vrijwilligers in de voormalige Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan in Eindhoven aan de slag.

In de loop der jaren hebben de vrijwilligers van de Stichting een groot aantal producten gerestaureerd en van documentatie voorzien. Een deel daarvan is als Historische Philips Producten van 1996 tot 1998 tentoongesteld in het Philipsgebouw EGG (destijds achter de “Witte Dame”) en later in  het Philipsgebouw aan de Hurksestraat. In 2004 is de Stichting verhuisd naar Looyenbeemd 24. Daar is opnieuw een veelzijdige presentatie ingericht, die een bezoek zeker waard is.