Stirling-motoren staan bekend om hun efficiëntie en kunnen op verschillende brandstoffen werken. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen waar een constante en betrouwbare energiebron nodig is, zoals in sommige koelsystemen, elektriciteitsopwekking en ruimtevaarttoepassingen. De Sterling-motor is echter niet zo wijdverspreid als sommige andere motortypes, zoals de verbrandingsmotor of de elektromotor, vanwege enkele technische uitdagingen en de complexiteit van het ontwerp.

De Stirling-motor is een soort warmtemotor die werkt op basis van het uitzetten en inkrimpen van lucht. Anders dan bij een gewone auto, waarin benzine of diesel binnenin de motor verbrandt, gebeurt de verbranding bij een Stirling-motor buiten de motor.
Hier is hoe het werkt: eerst wordt lucht in de motor verwarmd. Als lucht heet wordt, zet het uit en duwt het een zuiger weg. Dan wordt de lucht gekoeld, waardoor het krimpt en de zuiger terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie. Dit heen-en-weergaan van de zuiger creëert mechanische energie, die kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een generator aan te drijven.