Dit model is in 1966 op verzoek van Philips ten behoeve van het Evoluon gemaakt door de kunstenaar Mr. Peter Tudge uit Ashdon (Essex, Engeland) . De naam en het adres van de afzender op de houten kist op de voorgrond behoort toe aan de ontwerper en maker van de maquette.

Als u wat meer over Faraday wilt weten klik dan hier.

Edison Fonograaf (1905)

De fonograaf (Engels: phonograph) is de voorloper van de grammofoon. De fonograaf werd gepatenteerd door Thomas Alva Edison op 19 februari 1878 en voorzag in de eerste mogelijkheid om geluid op te nemen en weer af te spelen.

Bron: Wikipedia

Mechanische grammofoon (1920)

Emile Berliner vond eind 19e eeuw de Gramophone (patent 1887) en de grammofoonplaat uit. Het geluid werd op een platte plaat met groeven in spiraalvorm vastgelegd. zodat de geluidsgolven niet meer verticaal maar horizontaal in het zogenoemde Berlinerschrift werden geregistreerd. Hij gebruikte bij de opname een glasplaat voorzien van een laagje roet. Hiervan wordt een metalen kopie gemaakt, waarover de naald van de weergever loopt. Deze naaldweergever zit aan een arm met daaraan als versterker een grote hoorn voor de geluidsweergave. Tevens vond hij later geschikter materiaal voor de platen, namelijk een met was bedekte zinkplaat. Zo ontstond de grammofoonplaat zoals wij hem nu nog kennen.

Bron: Wikipedia

Syphonion muziekapparaat (1896)

Het Symphonion is een schijvenspeeldoos die werd geproduceerd door Symphonion Musikwerke in Leipzig (Duitsland). Het was een van Duitslands grootste fabrikanten van schijvenspeeldozen en de bijbehorende metalen platen (Lochplatten).

Bron: Wikipedia